page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Rùa mai đốm và kế hoạch bảo tồn
Tác giả: Thomas Ziegler1, Tao Thien Nguyen2, An Vinh Ong3, Cuong The Pham4, Truong Quang Nguyen
Tạp chí: Tạp chí về tự nhiên và động vật học; ISSN: ISBN 978-3-931587-95-6; Năm: 2021
[2]
Bộ chuyển đổi phân cực băng thông rộng đa năng được thiết kế đơn giản dùng cho dải băng X
Tác giả: Thi Kim Thu Nguyen, Thi Minh Nguyen, Hong Quang Nguyen, Thanh Nghia Cao, Dac Tuyen Le, Xuan Khuyen Bui, Son Tung Bui, Chi Lam Truong, Dinh Lam Vu & Thi Quynh Hoa Nguyen
Tạp chí: Scientific Report; ISSN: 2045-2322; Năm: 2021
[3]
A machine learning-based formulation for predicting shear capacity of squat flanged RC walls
Tác giả: Duy-Duan Nguyen, Viet-Linh Tran, Dong-Ho Ha, Van-Quang Nguyen, Tae-Hyung Lee
Tạp chí: Structures; ISSN: 2352-0124; Năm: 2021
[4]
Identification of parameters in the crystal plasticity model for non-irradiated and irradiated A508 bainite steel
Tác giả: Can-Ngon Nguyen, Georges Cailletaud, Fabrice Barbe, Bernard Marini, Duy-Duan Nguyen
Tạp chí: Metallurgical Research & Technology; ISSN: 2271-3646; Năm: 2021
[5]
Efficiency of various structural modelling schemes on evaluating seismic performance and fragility of APR1400 containment building
Tác giả: Duy-Duan Nguyen, Bidhek Thusa, Hyosang Park, Samdani Azad, Tae-Hyung Lee
Tạp chí: Nuclear Engineering and Technology; ISSN: 1738-5733; Năm: 2021
[6]
Xét xử sơ thẩm vụ án hành chính ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội; ISSN: ; Năm: 2021
[7]
Sử dụng bài tập tiếp cận PISA nhằm phát triển năng lực khoa học tự nhiên của học sinh ở trường trung học cơ sở
Tác giả: Nguyễn Thị Diễm Hằng - Lê Danh Bình
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh; ISSN: 1859-3100; Năm: 2021
[8]
Nghiên cứu tính chât tán sắc của sợi PCFs lõi đặc với các loại mạng tinh thể khác nhau ở lớp vỏ được thẩm thấu ethanol.
Tác giả: Lê Cảnh Trung
Tạp chí: Photonics letters of Poland; ISSN: 2080-2242; Năm: 2020
[9]
Nonlinear seismic soil-structure interaction analysis of nuclear reactor building considering the effect of earthquake frequency content
Tác giả: Van-Dong Nguyen, Dookie Kim & Duy-Duan Nguyen
Tạp chí: Structures; ISSN: 2352-0124; Năm: 2020
[10]
Reliability Assessment of Steel-Concrete Composite Beams considering Metal Corrosion Effects
Tác giả: Trong-Ha Nguyen & Duy-Duan Nguyen
Tạp chí: Advances in Civil Engineering; ISSN: 1687-8094; Năm: 2020