page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Rùa mai đốm và kế hoạch bảo tồn
Tác giả: Thomas Ziegler1, Tao Thien Nguyen2, An Vinh Ong3, Cuong The Pham4, Truong Quang Nguyen
Tạp chí: Tạp chí về tự nhiên và động vật học; ISSN: ISBN 978-3-931587-95-6; Năm: 2021
[2]
Đảm bảo chất lượng bên trong của các chương trình giáo dục ban đầu cho giáo viên ở Việt Nam: Một nghiên cứu mô tả
Tác giả: Thanh Thai Van, Thu Hung Phan
Tạp chí: Tạp chí Quốc tế về Đổi mới, Sáng tạo và Thay đổi; ISSN: (Print) ISSN 2201-1315 (Online) ISSN 2201-1323; Năm: 2020
[3]
Seismic response of NPP structures considering the effects of lead rubber bearing
Tác giả: Duy-Duan Nguyen and Can-Ngon Nguyen
Tạp chí: Engineering, Technology & Applied Science Research; ISSN: 1792-8036; Năm: 2020
[4]
Evaluation of loading capacity of corroded reinforced concrete beams using experiment and finite element method
Tác giả: Nguyen, T. H., Nghiem, M. H., & Nguyen, D. D
Tạp chí: Journal of Materials and Engineering Structures «JMES»; ISSN: 2170-127X; Năm: 2020
[5]
Seismic performance evaluation of responses of NPP structure considering different numerical modelings and frequency contents of earthquakes
Tác giả: Bidhek Thusa, Duy-Duan Nguyen & Tae-Hyung Lee
Tạp chí: Journal of the Computational Structural Engineering Institute of Korea; ISSN: 1229-3059; Năm: 2020
[6]
Thái độ học tập của học sinh đối với CDIO- Thiết kế khóa học quản trị kinh doanh dựa trên: Một cuộc điều tra từ hai trường đại học ởMiền Trung Việt Nam
Tác giả: Bùi Văn Hùng
Tạp chí: Hampstead Psychological Associates, Suite B19, 110 Gloucester Road, London, NW1 8JA. United Kingdom; ISSN: ; Năm: 2020
[7]
Finding Maximum Stable Matchings for the Student-Project Allocation Problem with Preferences Over Projects
Tác giả: Hoang Huu Viet, Le Van Tan, and Son Thanh Cao
Tạp chí: Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020; ISSN: 411–422, 2020; Năm: 2020
[8]
BỐ TRÍ TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TRƯỜNGTIỂU HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CẠNH TRANH
Tác giả: Dương Thị Thanh Thanh, Phan Quốc Lâm, ....
Tạp chí: Tạp chí Khảo cổ học Ai Cập / Ai Cập học ; ISSN: ISSN: 1567-214X; Năm: 2020
[9]
Biological durability, cytotoxicity and MRI image contrast effects of chitosan modified magnetic nanoparticles
Tác giả: The Tam Le, Hoa Du Nguyen, Thi Ngoc Linh Nguyen, Thien Vuong Nguyen, Phan Thi Hong Tuyet, Thi Hai Hoa Nguyen, Quoc Thang Nguyen, Le Trong Lu, Duc Duong La, Sheshanath V. Bhosale, Dai Lam Tran
Tạp chí: Journal of Nanoscience and Nanotechnology; ISSN: 1533-4899; Năm: 2020
[10]
Các khái niệm cạnh tranh nông nghiệp từ lý thuyết tới thực tiễn
Tác giả: Hoàng Thị Thúy Vân, Bùi Văn Dũng, Hồ Thị Diệu Ánh, Hồ Thị Thùy Lê
Tạp chí: Journal of Development Research; ISSN: 2579-9347; Năm: 2020