page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Sử dụng bài tập tiếp cận PISA nhằm phát triển năng lực khoa học tự nhiên của học sinh ở trường trung học cơ sở
Tác giả: Nguyễn Thị Diễm Hằng - Lê Danh Bình
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh; ISSN: 1859-3100; Năm: 2021
[2]
Sử dụng bài tập tự học phần tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học nhằm bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông.
Tác giả: Nguyễn Thị Phượng Liên, Cao Cự Giác, Nguyễn Xuân Trường
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Tp HCM; ISSN: 1859-3100; Năm: 2020
[3]
Thiết kế bài tập tính toán định lượng rèn luyện kĩ năng đọc hiểu trong dạy học hoá học bằng tiếng Anh ở trường trung học phổ thông
Tác giả: Cao Cự Giác, Phạm Ngọc Tuấn
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam; ISSN: 2615-8957; Năm: 2020
[4]
Tác động của đặc điểm khách hàng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Vinh
Tác giả: Nguyễn Thị Yến
Tạp chí: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương; ISSN: 0868-3808; Năm: 2020
[5]
Ảnh hưởng của phương tiện truyền thông đại chúng trong kiểm soát quyền lực Nhà nước ở Vệt Nam
Tác giả: Cao Thị Ngọc Yến
Tạp chí: Tạp chí Công thương; ISSN: 0866-7756; Năm: 2020
[6]
:“Nghiên cứu một số chỉ số về hình thái và chức năng của sinh viên Khoa Giáo dục thể chất Trường Đại học Vinh”
Tác giả: Nguyễn Ngọc Việt
Tạp chí: Dạy và học ngày nay; ISSN: ISSN: 1859 2694; Năm: 2020
[7]
Nghiên cứu lựa chọn biện pháp phát triển câu lạc bộ Aerobic ngoại khóa cho học sinh trường thực hành sư phạm - Đại học Vinh
Tác giả: Lê Như Quỳnh
Tạp chí: Dạy và học ngày nay; ISSN: ISSN; Năm: 2020
[8]
Đa dạng họ Long não (Lauraceae) ở vườn quốc gia Pù mát, Nghệ An
Tác giả: Phạm Thị Như Quỳnh
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; ISSN: 1859-4581; Năm: 2020
[9]
KHẢ NĂNG ĐIẾU KHIỂN PHỔ HẤP THỤ GIỮA CÁC MỨC LANDAU CỦA GIẾNG LƯỢNG TỬ GaAs/AlGaAs
Tác giả: Nguyễn Thành Công
Tạp chí: tạp chí khoa học đại học vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[10]
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN
Tác giả: Nguyễn Thành Công
Tạp chí: tạp chí khoa học đại học vinh; ISSN: ; Năm: 2020