page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Bộ chuyển đổi phân cực băng thông rộng đa năng được thiết kế đơn giản dùng cho dải băng X
Tác giả: Thi Kim Thu Nguyen, Thi Minh Nguyen, Hong Quang Nguyen, Thanh Nghia Cao, Dac Tuyen Le, Xuan Khuyen Bui, Son Tung Bui, Chi Lam Truong, Dinh Lam Vu & Thi Quynh Hoa Nguyen
Tạp chí: Scientific Report; ISSN: 2045-2322; Năm: 2021
[2]
A machine learning-based formulation for predicting shear capacity of squat flanged RC walls
Tác giả: Duy-Duan Nguyen, Viet-Linh Tran, Dong-Ho Ha, Van-Quang Nguyen, Tae-Hyung Lee
Tạp chí: Structures; ISSN: 2352-0124; Năm: 2021
[3]
Identification of parameters in the crystal plasticity model for non-irradiated and irradiated A508 bainite steel
Tác giả: Can-Ngon Nguyen, Georges Cailletaud, Fabrice Barbe, Bernard Marini, Duy-Duan Nguyen
Tạp chí: Metallurgical Research & Technology; ISSN: 2271-3646; Năm: 2021
[4]
Efficiency of various structural modelling schemes on evaluating seismic performance and fragility of APR1400 containment building
Tác giả: Duy-Duan Nguyen, Bidhek Thusa, Hyosang Park, Samdani Azad, Tae-Hyung Lee
Tạp chí: Nuclear Engineering and Technology; ISSN: 1738-5733; Năm: 2021
[5]
Influence of Squeezing Rate on Yield Stress and Viscosity of Fresh Mortar
Tác giả: V-T Phan & D-D Nguyen
Tạp chí: Engineering, Technology & Applied Science Research; ISSN: 1792-8036; Năm: 2020
[6]
Efficient earthquake intensity measure for seismic vulnerability of integral abutment bridges
Tác giả: Duy-Duan Nguyen, Md Samdani Azad, Byung H. Choi, Tae-Hyung Lee
Tạp chí: Journal of the Korean Society of Hazard Mitigation; ISSN: 2287-6723; Năm: 2020
[7]
So sánh hoạt động quang xúc tác giữa các hạt nano FeS2, FeS2 pha tạp Ni và hỗn hợp FeS2 / rGO không pha tạp chất
Tác giả: Hong Quang Nguyen, Thi Hong Tuyet Phan, Dinh Quang Ho, Hoa Du Nguyen, The Tam Le, Thi Minh Nguyen, Van Thinh Pham, Ngoc Huyen Duong & Thi Quynh Hoa Nguyen
Tạp chí: Tạp chí Vật liệu điện tử; ISSN: 0361-5235; Năm: 2020
[8]
Học Tích hợp Nội dung và Ngôn ngữ (CLIL) Toán ở Trường Trung học Phổ thông Việt Nam
Tác giả: Thanh Thai Van, Thu Hung Phan, Ngoc Van Nguyen, Binh Thi Le
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục Phổ thông; ISSN: ISSN: 2332-3205 (Print) ISSN: 2332-3213 (Online); Năm: 2020
[9]
Long-Time Behavior of a Stochastic SIQR Model with Markov Switching
Tác giả: Nguyen Huu Du, Nguyen Thanh Dieu, Tran Quan Ky, Vu Hai Sam
Tạp chí: Acta Mathematica Vietnamica; ISSN: 0251-4184; Năm: 2020
[10]
Nonlinear seismic soil-structure interaction analysis of nuclear reactor building considering the effect of earthquake frequency content
Tác giả: Van-Dong Nguyen, Dookie Kim & Duy-Duan Nguyen
Tạp chí: Structures; ISSN: 2352-0124; Năm: 2020