page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Vai trò của hệ thống dạy học trực tuyến trong bồi dưỡng năng lực tự học cho giáo viên
Tác giả: Nguyễn Bùi Hậu
Tạp chí: Hội thảo: Phát triển chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực; ISSN: ; Năm: 2020
[2]
VỊ THẾ MÔN CÔNG NGHỆ TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018
Tác giả: Nguyễn Thị Việt - Phạm Thị Hương - Phạm Thị Như Quỳnh - Nguyễn Thanh Mỹ
Tạp chí: Đại học Vinh; ISSN: ISSN 1859-2228; Năm: 2020
[3]
Cải thiện phát âm cho sinh viên năm thứ 2 không chuyên tiếng Anh trường Đại học Vinh thông qua trò chơi đồng âm
Tác giả: Trần Thị Thu Trang
Tạp chí: Vinhtesol- English language education in EFL contests; ISSN: ; Năm: 2020
[4]
ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHẰM THU HÚT HỌC SINH GIỎI THEO HỌC NGÀNH SƯ PHẠM TOÁN HỌC (Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, trang 111)
Tác giả: Nguyễn Thành Quang
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Vinh ; ISSN: 978-604-923-526-9; Năm: 2020
[5]
Hoạt động phát triển nghề nghiệp (CPD) liên tục trong nhà trường
Tác giả: Nguyễn Việt Phương
Tạp chí: NXB Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[6]
TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN TIN HỌC CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
Tác giả: Phan Lê Na, Phạm Thị Thu Hiền
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC, NXB ĐH Vinh; ISSN: ISBN 978-604-923-526-9; Năm: 2020
[7]
THỰC HIỆN GIÁO ÁN PHẦN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
Tác giả: Hoàng Thị Nga
Tạp chí: KỈ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC; ISSN: 978-604-923-526-9; Năm: 2020
[8]
GIÁO DỤC SINH VIÊN TINH THẦN TƯ HỌC THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Tác giả: Hoàng Thị Nga
Tạp chí: HỘI THẢO “DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – GIÁ TRỊ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN”; ISSN: 978-60473-7400-7; Năm: 2020
[9]
Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên ngành sư phạm sinh học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới thông qua mô hình trường thực hành sư phạm tại trường Đại học Vinh
Tác giả: Trần Thị Gái - Nguyễn Thanh Mỹ
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Vinh; ISSN: 978-604-923-526-9; Năm: 2020
[10]
Cơ chế pháp lý về bảo vệ quyền con người của tù nhân ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Mai Ly, Nguyễn Thị Thanh Trâm
Tạp chí: Diễn đàn Luật Hiến pháp Châu Á lần thứ 8 ; ISSN: ; Năm: 2020