page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Xét xử sơ thẩm vụ án hành chính ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội; ISSN: ; Năm: 2021
[2]
Dịch vụ công, một số vấn đề lí luận, pháp lí và thực tiễn
Tác giả: Vũ Công Giao, Bùi Tiến Đạt, Nguyễn Thị Minh Hà
Tạp chí: Nhà xuất bản tư pháp; ISSN: ; Năm: 2020
[3]
Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy Luật hành chính đáp ứng yêu cầu xã hội và bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Hà
Tạp chí: Kỉ yếu hội thảo khoa học, Đào tạo cử nhân Luật đáp ứng nhu cầu xã hội; ISSN: ; Năm: 2020
[4]
Khiếu nại, khởi kiện và giải quyết tranh chấp hành chính
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[5]
Chế độ lao động, học nghề của phạm nhân theo pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam hiện nay
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Trâm
Tạp chí: Dân chủ & pháp luật; ISSN: 9866 - 7535; Năm: 2020
[6]
Phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính quyền trug ương và chính quyền địa phương
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Đại, ThS. Nguyễn Thị Mai Anh
Tạp chí: Tạp chí Công thương; ISSN: 0866-7756; Năm: 2020
[7]
Bảo vệ quyền của người đang thi hành bản án tại các trại giam từ thực tiễn kiểm sát của VKSND
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Đại, ThS. Nguyễn Thị Mai Anh
Tạp chí: NXB Đại học Quốc gia Hà nội ; ISSN: ; Năm: 2019
[8]
Các phương thức giao đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của Pháp luật Việt Nam
Tác giả: Lê Hồng Hạnh
Tạp chí: Tạp chí tòa án; ISSN: ; Năm: 2019
[9]
Quyền con người qua 5 năm thực hiện hiến pháp 2013
Tác giả: Đinh Ngọc Thắng
Tạp chí: Đại học Quốc gia Hà Nội; ISSN: ; Năm: 2019
[10]
Cơ chế pháp lý về bảo vệ quyền con người của tù nhân ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Trâm, Nguyễn Mai Ly
Tạp chí: Diễn đàn Luật Hiến pháp châu Á lần thứ 8; ISSN: ; Năm: 2019