page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Xét xử sơ thẩm vụ án hành chính ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội; ISSN: ; Năm: 2021
[2]
Một vài ý kiến tăng cường năng lực giảng viên trong việc đào tạo cử nhân luật có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xã hội và thị trường lao động
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tạp chí: Tạp chí công thương; ISSN: 0866-7756; Năm: 2021
[3]
Corporate criminal liability on environmental crimes in Vietnam
Tác giả: Thi Mai Dinh1*, Ngoc Thang Dinh2, Thi Phuong Quynh Bui2 and Anh Duc Nguyen3
Tạp chí: Ecological and Biological Well-Being of Flora and Fauna (EBWFF-2020); ISSN: 03014; Năm: 2020
[4]
Dịch vụ công, một số vấn đề lí luận, pháp lí và thực tiễn
Tác giả: Vũ Công Giao, Bùi Tiến Đạt, Nguyễn Thị Minh Hà
Tạp chí: Nhà xuất bản tư pháp; ISSN: ; Năm: 2020
[5]
Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy Luật hành chính đáp ứng yêu cầu xã hội và bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Hà
Tạp chí: Kỉ yếu hội thảo khoa học, Đào tạo cử nhân Luật đáp ứng nhu cầu xã hội; ISSN: ; Năm: 2020
[6]
Khiếu nại, khởi kiện và giải quyết tranh chấp hành chính
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[7]
Chế độ lao động, học nghề của phạm nhân theo pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam hiện nay
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Trâm
Tạp chí: Dân chủ & pháp luật; ISSN: 9866 - 7535; Năm: 2020
[8]
Phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính quyền trug ương và chính quyền địa phương
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Đại, ThS. Nguyễn Thị Mai Anh
Tạp chí: Tạp chí Công thương; ISSN: 0866-7756; Năm: 2020
[9]
Bảo vệ quyền của người đang thi hành bản án tại các trại giam từ thực tiễn kiểm sát của VKSND
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Đại, ThS. Nguyễn Thị Mai Anh
Tạp chí: NXB Đại học Quốc gia Hà nội ; ISSN: ; Năm: 2019
[10]
Các phương thức giao đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của Pháp luật Việt Nam
Tác giả: Lê Hồng Hạnh
Tạp chí: Tạp chí tòa án; ISSN: ; Năm: 2019