page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Xét xử sơ thẩm vụ án hành chính ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội; ISSN: ; Năm: 2021
[2]
Dịch vụ công, một số vấn đề lí luận, pháp lí và thực tiễn
Tác giả: Vũ Công Giao, Bùi Tiến Đạt, Nguyễn Thị Minh Hà
Tạp chí: Nhà xuất bản tư pháp; ISSN: ; Năm: 2020
[3]
Khiếu nại, khởi kiện và giải quyết tranh chấp hành chính
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[4]
Quyền con người qua 5 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013
Tác giả: TS. Đinh Ngọc Thắng (chủ biên)
Tạp chí: Đại học Quốc gia Hà Nội; ISSN: ; Năm: 2019
[5]
Quyền con người qua 5 năm thực hiện hiến pháp 2013
Tác giả: Đinh Ngọc Thắng
Tạp chí: Đại học Quốc gia Hà Nội; ISSN: ; Năm: 2019
[6]
Bảo vệ quyền của người đang thi hành bản án tại các trại giam từ thực tiễn kiểm sát của VKSND
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Đại, ThS. Nguyễn Thị Mai Anh
Tạp chí: NXB Đại học Quốc gia Hà nội ; ISSN: ; Năm: 2019