page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Cải thiện phát âm cho sinh viên năm thứ 2 không chuyên tiếng Anh trường Đại học Vinh thông qua trò chơi đồng âm
Tác giả: Trần Thị Thu Trang
Tạp chí: Vinhtesol- English language education in EFL contests; ISSN: ; Năm: 2020
[2]
Phát triển sinh kế bền vững cho ngư dân ở khu vực Bắc Trung Bộ, Việt Nam - Nghiên cứu điểm cho tỉnh Nghệ An
Tác giả: Hoang Phan Hai Yen, Luong Thi Thanh Vinh, Tran Thi Tuyen, Nguyen Thi Hoai, Nguyen Thi Trang Thanh, Nguyen Tran Tuan
Tạp chí: Journal of Agricultural Studies; ISSN: ISSN 2166-0379; Năm: 2020
[3]
THỰC HIỆN GIÁO ÁN PHẦN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
Tác giả: Hoàng Thị Nga
Tạp chí: KỈ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC; ISSN: 978-604-923-526-9; Năm: 2020
[4]
GIÁO DỤC SINH VIÊN TINH THẦN TƯ HỌC THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Tác giả: Hoàng Thị Nga
Tạp chí: HỘI THẢO “DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – GIÁ TRỊ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN”; ISSN: 978-60473-7400-7; Năm: 2020
[5]
Dự án đa trí năng và tính tự chủ của sinh viên
Tác giả: Trần Bá Tiến - Lê Thị Tuyết Hanh
Tạp chí: Tạp chí quốc tế ngôn ngữ Anh; ISSN: 1923-869X; Năm: 2020
[6]
Áp dụng dạy học theo dự án Đa trí năng nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh của sinh viên Đại học Vinh
Tác giả: TS. Lê Thị Tuyết Hạnh – ThS. Trần Thị Phương Thảo – TS. Vũ Thị Hà
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Viêt nam; ISSN: 2651-8957; Năm: 2020
[7]
Áp dụng dạy học theo dự án Đa trí năng nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Vinh
Tác giả: Lê Thị Tuyết Hạnh, Trần Thị Phương Thảo, Vũ Thị Hà
Tạp chí: Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam; ISSN: 2615 - 8957; Năm: 2020
[8]
Thiết kế và sử dụng rubric đánh giá năng lực viết văn thuyết minh cho học sinh THPT
Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Quỳnh
Tạp chí: Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội; ISSN: ISSN 0868-3719; Năm: 2020
[9]
Vấn đề quyền lực nhà nước và giám sát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Trần Viết Quang, Thái Ngọc Châu
Tạp chí: Triết học; ISSN: ISSN-0866-7632; Năm: 2020
[10]
Khung Năng lực giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam: Áp dụng trong CTĐT cử nhân ngành Sư phạm Tiếng Anh tại trường ĐH Vinh
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Anh
Tạp chí: NXB Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020