page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Sản xuất, chế biến, bảo quản thức ăn chăn nuôi
Tác giả: Nguyễn Thị Tiếng
Tạp chí: NXB Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2018