page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
TỐI ƯU HÓA Chiết xuất PHENOLIC VÀ TỔNG SỐ FLAVONOID TỪ HẠT Alpinia blepharocalyx K. SCHUM. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHẢN ỨNG BỀ MẶT
Tác giả: Nguyen Tan Thanh , Mai Thi Thanh Huyen , Nguyen Ngoc Tuan , Tran Dinh Thang
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam; ISSN: ; Năm: 2019
[2]
Analysis of oleoresin extracted from ginger rhizomers in north central of Vietnam by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-EIS-MS)
Tác giả: Le T. M. Chau, Nguyen T. M. Tu, Tran D. Thang, Le T. Tam
Tạp chí: Journal of Analytical Sciences, No 4, Vol 23, pp 345-351, 2018.; ISSN: ; Năm: 2018
[3]
Nghiên cứu đặc trưng và tính chất của màng tổ hợp Alginat/chitosan/lovastatin
Tác giả: Thạch Thị Lộc, Thái Hoàng, Lê Đức Giang, Nguyễn Thị Quỳnh Giang, Lê Thị Thủy
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh; ISSN: 1859-2228; Năm: 2018