page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
The conversion of L-lysine into L-β-lysine: the role of 5′-deoxyadenosyl radical and water—a DFT study
Tác giả: Phan Thi Thuy, Ninh The Son
Tạp chí: Journal of Molecular Modeling, (2021) 27:6 ; ISSN: 16102940, 09485023; Năm: 2021
[2]
Thermodynamic study on antioxidative action of cynandione A: a DFT approach
Tác giả: Phan Thi Thuy, Ninh The Son
Tạp chí: Structural Chemistry; ISSN: 15729001, 10400400; Năm: 2021
[3]
Antioxidative and α‑glucosidase inhibitory constituents of Polyscias guilfoylei: experimental and computational assessments
Tác giả: Le Thi Tu Anh, Ninh The Son, Nguyen Van Tuyen, Phan Thi Thuy, Pham Minh Quan, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Thanh Tra
Tạp chí: Molecular Diversity; ISSN: 1573501X, 13811991; Năm: 2021
[4]
TỐI ƯU HÓA Chiết xuất PHENOLIC VÀ TỔNG SỐ FLAVONOID TỪ HẠT Alpinia blepharocalyx K. SCHUM. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHẢN ỨNG BỀ MẶT
Tác giả: Nguyen Tan Thanh , Mai Thi Thanh Huyen , Nguyen Ngoc Tuan , Tran Dinh Thang
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam; ISSN: ; Năm: 2019
[5]
Nghiên cứu đặc trưng và tính chất của màng tổ hợp Alginat/chitosan/lovastatin
Tác giả: Thạch Thị Lộc, Thái Hoàng, Lê Đức Giang, Nguyễn Thị Quỳnh Giang, Lê Thị Thủy
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh; ISSN: 1859-2228; Năm: 2018