page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Biological durability, cytotoxicity and MRI image contrast effects of chitosan modified magnetic nanoparticles
Tác giả: The Tam Le, Hoa Du Nguyen, Thi Ngoc Linh Nguyen, Thien Vuong Nguyen, Phan Thi Hong Tuyet, Thi Hai Hoa Nguyen, Quoc Thang Nguyen, Le Trong Lu, Duc Duong La, Sheshanath V. Bhosale, Dai Lam Tran
Tạp chí: Journal of Nanoscience and Nanotechnology; ISSN: 1533-4899; Năm: 2020