page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Xét xử sơ thẩm vụ án hành chính ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội; ISSN: ; Năm: 2021
[2]
Sử dụng bài tập tiếp cận PISA nhằm phát triển năng lực khoa học tự nhiên của học sinh ở trường trung học cơ sở
Tác giả: Nguyễn Thị Diễm Hằng - Lê Danh Bình
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh; ISSN: 1859-3100; Năm: 2021
[3]
Năng lực của chuyên viên Trường đại học trong bối cảnh đổi mới quản lý giáo dục đại học
Tác giả: Nguyễn Như An, Phạm Đình Mạnh
Tạp chí: Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Vinh; ISSN: ISSN 1859 2228; Năm: 2020
[4]
Một số biện pháp hình thành và phát triển năng lực thực hành cho học sinh trong dạy học Hóa học ở trường THPT
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hiền, Đỗ Trí Dương
Tạp chí: Đại học Vinh; ISSN: 978-604-923-526-9; Năm: 2020
[5]
Một số biện pháp hình thành và phát triển năng lực thực hành cho học sinh trong dạy học Hóa học ở trường THPT
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hiền, Đỗ Trí Dương
Tạp chí: Đại học Vinh; ISSN: 978-604-923-526-9; Năm: 2020
[6]
BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TOÁN TIỂU HỌC THÔNG QUA TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN
Tác giả: Phạm Thị Hải Châu
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục; ISSN: ; Năm: 2020
[7]
Thái độ học tập của học sinh đối với CDIO- Thiết kế khóa học quản trị kinh doanh dựa trên: Một cuộc điều tra từ hai trường đại học ởMiền Trung Việt Nam
Tác giả: Bùi Văn Hùng
Tạp chí: Hampstead Psychological Associates, Suite B19, 110 Gloucester Road, London, NW1 8JA. United Kingdom; ISSN: ; Năm: 2020
[8]
SỬ DỤNG BÀI TOÁN THỰC TIỄN GẦN GŨI VỚI CUỘC SỐNG HỌC SINH TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC
Tác giả: Phạm Thị Hải Châu
Tạp chí: T/c Thiết bị Giáo dục; ISSN: ISSN 1859-0810; Năm: 2020
[9]
Các nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn ODA trong xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam
Tác giả: Trịnh Thị Hằng
Tạp chí: Tạp chí Kinh tế&Phát triển; ISSN: 1859-0012; Năm: 2020
[10]
Dịch vụ công, một số vấn đề lí luận, pháp lí và thực tiễn
Tác giả: Vũ Công Giao, Bùi Tiến Đạt, Nguyễn Thị Minh Hà
Tạp chí: Nhà xuất bản tư pháp; ISSN: ; Năm: 2020