page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Chế độ lao động, học nghề của phạm nhân theo pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam hiện nay
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Trâm
Tạp chí: Dân chủ & pháp luật; ISSN: 9866 - 7535; Năm: 2020
[2]
Phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính quyền trug ương và chính quyền địa phương
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Đại, ThS. Nguyễn Thị Mai Anh
Tạp chí: Tạp chí Công thương; ISSN: 0866-7756; Năm: 2020
[3]
Trách nhiệm hình sự do vi phạm pháp luật về kiểm dịch động, thực vật
Tác giả: Trần Thị Vân Trà
Tạp chí: Tạp chí Toà án nhân dân; ISSN: 1859-4875; Năm: 2019
[4]
Thủ tục áp dụng các biện pháp xử lí hành chính khác cần đảm bảo tính dân chủ, quyền con người
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tạp chí: Tạp chí Thanh tra ; ISSN: ; Năm: 2012
[5]
Một số vấn đề về tuyển dụng viện chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta hiện nay
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tạp chí: Tạp chí Thanh tra ; ISSN: ; Năm: 2012
[6]
Xây dựng phương pháp xác định đồng thời Ginsenosid Rb1 và Ginsenosid Rg3 bằng HPLC trong tam thất chế biến
Tác giả: Đinh Thị Huyền Trang
Tạp chí: Tạp chí dược liệu; ISSN: 1859-4735; Năm: 2010