page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Quyền con người qua 5 năm thực hiện hiến pháp 2013
Tác giả: Đinh Ngọc Thắng
Tạp chí: Đại học Quốc gia Hà Nội; ISSN: ; Năm: 2019
[2]
Cơ chế pháp lý về bảo vệ quyền con người của tù nhân ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Trâm, Nguyễn Mai Ly
Tạp chí: Diễn đàn Luật Hiến pháp châu Á lần thứ 8; ISSN: ; Năm: 2019
[3]
Quyền con người qua 5 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013
Tác giả: TS. Đinh Ngọc Thắng (chủ biên)
Tạp chí: Đại học Quốc gia Hà Nội; ISSN: ; Năm: 2019
[4]
Trách nhiệm hình sự do vi phạm pháp luật về kiểm dịch động, thực vật
Tác giả: Trần Thị Vân Trà
Tạp chí: Tạp chí Toà án nhân dân; ISSN: 1859-4875; Năm: 2019
[5]
Một vài ý kiến đóng góp cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tạp chí: Tạp chí Thanh tra; ISSN: ; Năm: 2013
[6]
Thủ tục áp dụng các biện pháp xử lí hành chính khác cần đảm bảo tính dân chủ, quyền con người
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tạp chí: Tạp chí Thanh tra ; ISSN: ; Năm: 2012
[7]
Một số vấn đề về tuyển dụng viện chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta hiện nay
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tạp chí: Tạp chí Thanh tra ; ISSN: ; Năm: 2012
[8]
Xây dựng phương pháp xác định đồng thời Ginsenosid Rb1 và Ginsenosid Rg3 bằng HPLC trong tam thất chế biến
Tác giả: Đinh Thị Huyền Trang
Tạp chí: Tạp chí dược liệu; ISSN: 1859-4735; Năm: 2010