page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Efficient earthquake intensity measure for seismic vulnerability of integral abutment bridges
Tác giả: Duy-Duan Nguyen, Md Samdani Azad, Byung H. Choi, Tae-Hyung Lee
Tạp chí: Journal of the Korean Society of Hazard Mitigation; ISSN: 2287-6723; Năm: 2020
[2]
Seismic performance evaluation of responses of NPP structure considering different numerical modelings and frequency contents of earthquakes
Tác giả: Bidhek Thusa, Duy-Duan Nguyen & Tae-Hyung Lee
Tạp chí: Journal of the Computational Structural Engineering Institute of Korea; ISSN: 1229-3059; Năm: 2020
[3]
So sánh hoạt động quang xúc tác giữa các hạt nano FeS2, FeS2 pha tạp Ni và hỗn hợp FeS2 / rGO không pha tạp chất
Tác giả: Hong Quang Nguyen, Thi Hong Tuyet Phan, Dinh Quang Ho, Hoa Du Nguyen, The Tam Le, Thi Minh Nguyen, Van Thinh Pham, Ngoc Huyen Duong & Thi Quynh Hoa Nguyen
Tạp chí: Tạp chí Vật liệu điện tử; ISSN: 0361-5235; Năm: 2020
[4]
Biological durability, cytotoxicity and MRI image contrast effects of chitosan modified magnetic nanoparticles
Tác giả: The Tam Le, Hoa Du Nguyen, Thi Ngoc Linh Nguyen, Thien Vuong Nguyen, Phan Thi Hong Tuyet, Thi Hai Hoa Nguyen, Quoc Thang Nguyen, Le Trong Lu, Duc Duong La, Sheshanath V. Bhosale, Dai Lam Tran
Tạp chí: Journal of Nanoscience and Nanotechnology; ISSN: 1533-4899; Năm: 2020
[5]
Đảm bảo chất lượng bên trong của các chương trình giáo dục ban đầu cho giáo viên ở Việt Nam: Một nghiên cứu mô tả
Tác giả: Thanh Thai Van, Thu Hung Phan
Tạp chí: Tạp chí Quốc tế về Đổi mới, Sáng tạo và Thay đổi; ISSN: (Print) ISSN 2201-1315 (Online) ISSN 2201-1323; Năm: 2020
[6]
Học Tích hợp Nội dung và Ngôn ngữ (CLIL) Toán ở Trường Trung học Phổ thông Việt Nam
Tác giả: Thanh Thai Van, Thu Hung Phan, Ngoc Van Nguyen, Binh Thi Le
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục Phổ thông; ISSN: ISSN: 2332-3205 (Print) ISSN: 2332-3213 (Online); Năm: 2020
[7]
Phân lớp dữ liệu dựa vào phương pháp lựa chọn đặc trưng sử dụng phụ thuộc hàm xấp xỉ
Tác giả: Lê Văn Thành
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị KHCN Quốc gia lần thứ XIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR); ISSN: 978-604-9985-77-5; Năm: 2020
[8]
Ứng dụng mạng Nơron tích chập cho bài toán giám sát học sinh bán trú và nội trú
Tác giả: Phan Lê Na - Lê Ngọc Thanh- Nguyễn Bùi Hậu
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số 226 kỳ 1, 10/2020, trang 6-8.; ISSN: ISBN 1859-0810; Năm: 2020
[9]
Dạy học thực hành môn tin học theo định hướng phát triển năng lực tại trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng
Tác giả: Nguyễn Bùi Hậu - Ôn Thị Lưu Bình - Phan Lê Na
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số 230 kỳ 1, 12/2020, trang 60-62.; ISSN: ISBN 1859-0810; Năm: 2020
[10]
Dạy học lập trình cho học sinh Tiểu học theo hướng tiếp cận năng lực
Tác giả: Phan Lê Na - Phan Thị Bích Trâm - Nguyễn Bùi Hậu
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số 231 kỳ 2, 12/2020, trang 54-56, 80; ISSN: ISBN 1859-0810; Năm: 2020