page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Xáo la đi học
Tác giả: Nhạc sĩ Phan Huy Hà
Tạp chí: VOV Đài tiếng nói Việt Nam ; ISSN: ; Năm: 2020
[2]
Một thuật toán tìm kiếm cục bộ hiệu quả giải bài toán phân công địa điểm thực tập cho sinh viên
Tác giả: Hoàng Hữu Việt, Nguyễn Thị Uyên, Cao Thanh Sơn, Lê Hồng Trang
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia lần thứ XXIII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông"; ISSN: ; Năm: 2020
[3]
TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN TRÍCH LY ANTHOCYANIN TỪ VỎ HÀNH TÍM (ALLIUM ASCALONIUM L. ) SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁP ỨNG BỀ MẶT
Tác giả: Trần Phương Chi, Lê Thế Tâm, Hoàng Thị Lệ Hằng, Trần Đình Thắng
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; ISSN: ISSN 1859-4581; Năm: 2020
[4]
Giáo trình quy hoạch sử dụng đất
Tác giả: Nguyễn Nam Thành
Tạp chí: NXB Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[5]
CDIO Approach in Developing Teacher Training Program to Meet Requirement of the Industrial Revolution 4.0 in Vietnam
Tác giả: Nguyễn Thị Nhị, Thái Văn Thành, Phạm Thị Hương, Nguyễn Thị Châu Giang
Tạp chí: Tạp chí về công nghệ trong học tập; ISSN: 18688799, 18630383; Năm: 2020
[6]
Đền Quả Sơn Lý Nhật Quang - Vị Tri châu đầu tiên ở Nghệ An
Tác giả: Dương Thị Thanh Hải - Huy Huyền
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nghệ An; ISSN: 1859-1949; Năm: 2020
[7]
Kết quả bước đầu chọn lọc và phục tráng giống nếp Rồng
Tác giả: Lê Văn Khánh, Nguyễn Thị Hằng, Thái Văn Duy, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thị Trà My, Nguyễn Tài Toàn
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nghệ An, số 1/2020; ISSN: ISSN 1859-1949; Năm: 2020
[8]
Effect of Chemical Characteristics of Soil on Orange Productivity: A Case Study of Nghe An Province, Vietnam
Tác giả: Nguyễn Nam Thành
Tạp chí: NXB Ấn độ; ISSN: ; Năm: 2020
[9]
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
Tác giả: TRẦN VĂN PHÚ
Tạp chí: Dạy và học ngày nay; ISSN: 1859 2694; Năm: 2020
[10]
Tìm kiếm ruàn mai mềm ở Việt Nam: kế hoạch và hành động
Tác giả: Thomas Ziegler1, Tao Thien Nguyen2, An Vinh Ong3, Cuong The Pham4, Truong Quang Nguyen
Tạp chí: Hội nghị các vườn thú và thủy cung thế giới; ISSN: ; Năm: 2020