page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Optimization of the ultra-flattened normal dispersion in photonic crystal fibers infiltrated with olive oil for supercontinuum generation
Tác giả: Lê Cảnh Trung
Tạp chí: PHOTONICS LETTERS OF POLAND; ISSN: 2080-2242; Năm: 2021
[2]
The conversion of L-lysine into L-β-lysine: the role of 5′-deoxyadenosyl radical and water—a DFT study
Tác giả: Phan Thi Thuy, Ninh The Son
Tạp chí: Journal of Molecular Modeling, (2021) 27:6 ; ISSN: 16102940, 09485023; Năm: 2021
[3]
Thermodynamic study on antioxidative action of cynandione A: a DFT approach
Tác giả: Phan Thi Thuy, Ninh The Son
Tạp chí: Structural Chemistry; ISSN: 15729001, 10400400; Năm: 2021
[4]
Antioxidative and α‑glucosidase inhibitory constituents of Polyscias guilfoylei: experimental and computational assessments
Tác giả: Le Thi Tu Anh, Ninh The Son, Nguyen Van Tuyen, Phan Thi Thuy, Pham Minh Quan, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Thanh Tra
Tạp chí: Molecular Diversity; ISSN: 1573501X, 13811991; Năm: 2021
[5]
GHI NHẬN PHÂN BỐ MỚI HAI LOÀI THUỘC HỌ CÓC BÙN MEGOPHRYIDAE BONAPARTE, 1850 (AMPHIBIA: ANURA) Ở KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ
Tác giả: Đậu Quang Vinh (1) , Thiều Thị Huyền (1) , Lê Đình Phương (2) , Phùng Minh Tiến (3) và Ông Vĩnh An (4)
Tạp chí: Tạp chí khoa học, Tập 49 - Số 1A/2020, tr. 71-77; ISSN: ISSN 1859 - 2228; Năm: 2020
[6]
Khả năng kháng vi sinh vật, g kháng ấu trùng muỗi, và thành phần hóa học của Tinh dầu chiết xuất từ 4 loài thuộc họ Sim Myrtaceae của Việt Nam
Tác giả: Nguyen Thi Giang An, Le Thi Huong, Prabodh Satyal, Thieu Anh Tai, Do Ngoc Dai, Nguyen Huy Hung, Nguyen Thi Bich Ngoc and William N. Setzer
Tạp chí: Thực vật; ISSN: 2223-7747; Năm: 2020
[7]
Nghiên cứu tính chât tán sắc của sợi PCFs lõi đặc với các loại mạng tinh thể khác nhau ở lớp vỏ được thẩm thấu ethanol.
Tác giả: Lê Cảnh Trung
Tạp chí: Photonics letters of Poland; ISSN: 2080-2242; Năm: 2020
[8]
Universally Koszul and initially Koszul properties of Orlik- Solomon algebras
Tác giả: Thiều Đình Phong
Tạp chí: Journal of Algebra and Its Applications; ISSN: ISSN (print): 0219-4988; Năm: 2020
[9]
Synthesis and deposition of Silver nanostructures on the silica microsphere by a laser-assisted photochemical method for SERS applications
Tác giả: Nguyễn Văn Phú
Tạp chí: PHOTONICS LETTERS OF POLAND; ISSN: 2080-2242; Năm: 2020
[10]
Chemical composition and antioxidant activity of the essential oil of Alseodaphne velutina Chev. from Viet Nam
Tác giả: Nguyen Tien Cuong, Pham Hong Ban, Mai Van Chung
Tạp chí: Natural Product Research ; ISSN: 1478-6427; Năm: 2020