page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Vai trò của hệ thống dạy học trực tuyến trong bồi dưỡng năng lực tự học cho giáo viên
Tác giả: Nguyễn Bùi Hậu
Tạp chí: Hội thảo: Phát triển chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực; ISSN: ; Năm: 2020
[2]
VỊ THẾ MÔN CÔNG NGHỆ TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018
Tác giả: Nguyễn Thị Việt - Phạm Thị Hương - Phạm Thị Như Quỳnh - Nguyễn Thanh Mỹ
Tạp chí: Đại học Vinh; ISSN: ISSN 1859-2228; Năm: 2020
[3]
ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHẰM THU HÚT HỌC SINH GIỎI THEO HỌC NGÀNH SƯ PHẠM TOÁN HỌC (Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, trang 111)
Tác giả: Nguyễn Thành Quang
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Vinh ; ISSN: 978-604-923-526-9; Năm: 2020
[4]
TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN TIN HỌC CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
Tác giả: Phan Lê Na, Phạm Thị Thu Hiền
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC, NXB ĐH Vinh; ISSN: ISBN 978-604-923-526-9; Năm: 2020
[5]
Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên ngành sư phạm sinh học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới thông qua mô hình trường thực hành sư phạm tại trường Đại học Vinh
Tác giả: Trần Thị Gái - Nguyễn Thanh Mỹ
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Vinh; ISSN: 978-604-923-526-9; Năm: 2020
[6]
Tìm kiếm ruàn mai mềm ở Việt Nam: kế hoạch và hành động
Tác giả: Thomas Ziegler1, Tao Thien Nguyen2, An Vinh Ong3, Cuong The Pham4, Truong Quang Nguyen
Tạp chí: Hội nghị các vườn thú và thủy cung thế giới; ISSN: ; Năm: 2020
[7]
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Tác giả: Phan Anh Hùng, Nguyễn Thanh Mỹ
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, Nhà xuất bản Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[8]
Một thuật toán tìm kiếm cục bộ hiệu quả giải bài toán phân công địa điểm thực tập cho sinh viên
Tác giả: Hoàng Hữu Việt, Nguyễn Thị Uyên, Cao Thanh Sơn, Lê Hồng Trang
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia lần thứ XXIII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông"; ISSN: ; Năm: 2020
[9]
Phân lớp dữ liệu dựa vào phương pháp lựa chọn đặc trưng sử dụng phụ thuộc hàm xấp xỉ
Tác giả: Lê Văn Thành
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị KHCN Quốc gia lần thứ XIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR); ISSN: 978-604-9985-77-5; Năm: 2020
[10]
Đào tạo giáo viên ngữ văn theo hướng tiếp cận năng lực qua dạy học phân môn ngữ pháp tiếng Việt
Tác giả: Trịnh Thị Mai
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới hoạt động đào tạo và bồi dưỡng giáo viên ngữ văn đáp ứng mô hình giáo dục phát triển năng lực", NXB Đại học Vinh; ISSN: ISBN: 978- 604-923-506-1-7135-8; Năm: 2019