page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Dịch văn học từ góc nhìn thông diễn học
Tác giả: Nguyễn Duy Bình
Tạp chí: NGHIÊN CỨU VĂN HỌC; ISSN: 0494-6928; Năm: 2021
[2]
Sử dụng dạy học hỗn hợp trong phát triển năng lực tự học của học sinh trong dạy học vật lý ở trường THPT
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Ngọc - Lê Thị Thu Hiền - Nguyễn Thị Nhị - Dương Minh Tuấn
Tạp chí: Tạp chí giáo dục; ISSN: 2588-1477; Năm: 2020
[3]
Thực trạng vận dụng giáo dục STEM trong dạy học môn Vật lí ở trường phổ thông tại Nghệ An
Tác giả: Nguyễn Lâm Đức-Nguyễn Văn Thọ
Tạp chí: Thiết bị giáo dục; ISSN: 1859-0810; Năm: 2020
[4]
Bồi dưỡng năng lực thực nghiệm cho học sinh trong dạy học bài "Dòng điện trong kim loại" vật lí 11
Tác giả: Nguyễn Lâm Đức-Nguyễn Quân Sự
Tạp chí: Thiết bị giáo dục; ISSN: 1859-0810; Năm: 2020
[5]
TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN MÔN VẬT LÍ THEO MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Tác giả: Nguyễn Lâm Đức-Lê Minh Thanh Châu
Tạp chí: Tạp chí giáo dục; ISSN: 2354-0753; Năm: 2020
[6]
Dẫn liệu về thành phần loài cá ở Khe Lang thuộc lưu vực sông Trai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
Tác giả: Nguyễn Xuân Khoa, Ông Vĩnh An, Ngô Dương Hiệp, Trần Thị Tuyến
Tạp chí: Tại chí khoa học đại học Vinh/ Tập 48 -4A/2019; ISSN: ISSN 1859-2228; Năm: 2020
[7]
THIẾT KẾ CHẾ TẠO THÍ NGHIỆM TỰ LÀM GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC THÍ NGHIỆM CHO SINH VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Tác giả: Lê Văn Vinh
Tạp chí: Tạp chí Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[8]
TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN TRÍCH LY ANTHOCYANIN TỪ VỎ HÀNH TÍM (ALLIUM ASCALONIUM L. ) SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁP ỨNG BỀ MẶT
Tác giả: Trần Phương Chi, Lê Thế Tâm, Hoàng Thị Lệ Hằng, Trần Đình Thắng
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; ISSN: ISSN 1859-4581; Năm: 2020
[9]
Đền Quả Sơn Lý Nhật Quang - Vị Tri châu đầu tiên ở Nghệ An
Tác giả: Dương Thị Thanh Hải - Huy Huyền
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nghệ An; ISSN: 1859-1949; Năm: 2020
[10]
Kết quả bước đầu chọn lọc và phục tráng giống nếp Rồng
Tác giả: Lê Văn Khánh, Nguyễn Thị Hằng, Thái Văn Duy, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thị Trà My, Nguyễn Tài Toàn
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nghệ An, số 1/2020; ISSN: ISSN 1859-1949; Năm: 2020