page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Universally Koszul and initially Koszul properties of Orlik- Solomon algebras
Tác giả: Thiều Đình Phong
Tạp chí: Journal of Algebra and Its Applications; ISSN: ISSN (print): 0219-4988; Năm: 2020
[2]
Synthesis and deposition of Silver nanostructures on the silica microsphere by a laser-assisted photochemical method for SERS applications
Tác giả: Nguyễn Văn Phú
Tạp chí: PHOTONICS LETTERS OF POLAND; ISSN: 2080-2242; Năm: 2020
[3]
Chemical composition and antioxidant activity of the essential oil of Alseodaphne velutina Chev. from Viet Nam
Tác giả: Nguyen Tien Cuong, Pham Hong Ban, Mai Van Chung
Tạp chí: Natural Product Research ; ISSN: 1478-6427; Năm: 2020
[4]
Antioxidative response of Glycine max (L.) Merr. cv. Namdan to drought stress
Tác giả: Van-Chung Mai, Thi-Kim-Dung Le, Thi-Kim-Chi Nguyen
Tạp chí: Indian Journal of Agricultural Research; ISSN: 0976-058X; Năm: 2020
[5]
Học Tích hợp Nội dung và Ngôn ngữ (CLIL) Toán ở Trường Trung học Phổ thông Việt Nam
Tác giả: Thanh Thai Van, Thu Hung Phan, Ngoc Van Nguyen, Binh Thi Le
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục Phổ thông; ISSN: ISSN: 2332-3205 (Print) ISSN: 2332-3213 (Online); Năm: 2020
[6]
Phân lớp dữ liệu dựa vào phương pháp lựa chọn đặc trưng sử dụng phụ thuộc hàm xấp xỉ
Tác giả: Lê Văn Thành
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị KHCN Quốc gia lần thứ XIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR); ISSN: 978-604-9985-77-5; Năm: 2020
[7]
Dạy học thực hành môn tin học theo định hướng phát triển năng lực tại trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng
Tác giả: Nguyễn Bùi Hậu - Ôn Thị Lưu Bình - Phan Lê Na
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số 230 kỳ 1, 12/2020, trang 60-62.; ISSN: ISBN 1859-0810; Năm: 2020
[8]
Dạy học lập trình cho học sinh Tiểu học theo hướng tiếp cận năng lực
Tác giả: Phan Lê Na - Phan Thị Bích Trâm - Nguyễn Bùi Hậu
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số 231 kỳ 2, 12/2020, trang 54-56, 80; ISSN: ISBN 1859-0810; Năm: 2020
[9]
Long-Time Behavior of a Stochastic SIQR Model with Markov Switching
Tác giả: Nguyen Huu Du, Nguyen Thanh Dieu, Tran Quan Ky, Vu Hai Sam
Tạp chí: Acta Mathematica Vietnamica; ISSN: 0251-4184; Năm: 2020
[10]
Tin học ứng dụng trong hóa học
Tác giả: Nguyễn Xuân Dũng, Phan Thị Minh Huyền
Tạp chí: Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020