page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Sử dụng bài tập tiếp cận PISA nhằm phát triển năng lực khoa học tự nhiên của học sinh ở trường trung học cơ sở
Tác giả: Nguyễn Thị Diễm Hằng - Lê Danh Bình
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh; ISSN: 1859-3100; Năm: 2021
[2]
Đào tạo và phát triển giáo viên ở Hoa Kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thái Sơn
Tạp chí: Tạp chí quốc tế về những đổi mới gần đây trong nghiên cứu học thuật; ISSN: O-ISSN: 2635-3040 P-ISSN: 2659-1561 ; Năm: 2020
[3]
Quy trình thiết kế kế hoạch dạy học một chủ đề/ bài học Ngữ văn lớp 6 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Tác giả: Lưu Thị Trường Giang
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục /Khoa học giáo dục/ Bộ Giáo dục và đào tạo; ISSN: 2354-0753; Năm: 2020
[4]
Giáo trình Điền kinh 2
Tác giả: Nguyễn Trí Lục, Nguyễn Quốc Đảng, Nguyễn Thị Lài
Tạp chí: NXB Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[5]
Đổi mới công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các cơ sở đào tạo giáo viên
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hiền, Phạm Lê Cường
Tạp chí: Đại học Vinh; ISSN: 978-604-923-526-9; Năm: 2020
[6]
Nhận thức của sinh viên Lào đối với chất lượng dịch vụ giáo dục tại một cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn ở miền Trung Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Như An
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Quốc tế; ISSN: ; Năm: 2020
[7]
Vị thế môn công nghệ trong chương trình giáo dục phổ thông 2018
Tác giả: Nguyễn Thị Việt, Phạm Thị Hương, Phạm Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thanh Mỹ
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, Nhà xuất bản Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[8]
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM SINH HỌC ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI THÔNG QUA MÔ HÌNH TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
Tác giả: Trần Thị Gái, Nguyễn Thanh Mỹ
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, Nhà xuất bản Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[9]
Một số biện pháp hình thành và phát triển năng lực thực hành thí nghiệm cho học sinh thông qua việc dạy học Hóa học ở trường THPT
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hiền, Đỗ Trí Dương
Tạp chí: Đại học Vinh; ISSN: 978-604-923-526-9; Năm: 2020
[10]
Một số biện pháp hình thành và phát triển năng lực thực hành cho học sinh trong dạy học Hóa học ở trường THPT
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hiền, Đỗ Trí Dương
Tạp chí: Đại học Vinh; ISSN: 978-604-923-526-9; Năm: 2020