page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Thái độ học tập của học sinh đối với CDIO- Thiết kế khóa học quản trị kinh doanh dựa trên: Một cuộc điều tra từ hai trường đại học ởMiền Trung Việt Nam
Tác giả: Bùi Văn Hùng
Tạp chí: Hampstead Psychological Associates, Suite B19, 110 Gloucester Road, London, NW1 8JA. United Kingdom; ISSN: ; Năm: 2020
[2]
Đảm bảo chất lượng bên trong của các chương trình giáo dục ban đầu cho giáo viên ở Việt Nam: Một nghiên cứu mô tả
Tác giả: Thanh Thai Van, Thu Hung Phan
Tạp chí: Tạp chí Quốc tế về Đổi mới, Sáng tạo và Thay đổi; ISSN: (Print) ISSN 2201-1315 (Online) ISSN 2201-1323; Năm: 2020
[3]
PHỐI HỢP GIỮA TRƯỜNG HỌC, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Tác giả: Nguyễn Như An
Tạp chí: Tạp chí KH, Trường U N I W E R S Y T E T Z I E L O N O G Ó R S K I; ISSN: ; Năm: 2018