page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Sử dụng bài tập tiếp cận PISA nhằm phát triển năng lực khoa học tự nhiên của học sinh ở trường trung học cơ sở
Tác giả: Nguyễn Thị Diễm Hằng - Lê Danh Bình
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh; ISSN: 1859-3100; Năm: 2021
[2]
Quy trình thiết kế kế hoạch dạy học một chủ đề/ bài học Ngữ văn lớp 6 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Tác giả: Lưu Thị Trường Giang
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục /Khoa học giáo dục/ Bộ Giáo dục và đào tạo; ISSN: 2354-0753; Năm: 2020
[3]
Năng lực của chuyên viên Trường đại học trong bối cảnh đổi mới quản lý giáo dục đại học
Tác giả: Nguyễn Như An, Phạm Đình Mạnh
Tạp chí: Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Vinh; ISSN: ISSN 1859 2228; Năm: 2020
[4]
Một số vấn đề về quản lý hoạt động dạy học tin học cấp tiểu học theo hướng chuẩn quốc tế của các trường tiểu học thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Như An
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục; ISSN: ISSN 2354 0753; Năm: 2019
[5]
Đổi mới hoạt động đọc sách trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông hiện nay
Tác giả: Phạm Tiến Đông
Tạp chí: Tạp chí Quản lý Giáo dục; ISSN: ISSN 1859-2910; Năm: 2019
[6]
Lựa chọn một số bài tập phát triển thê lực chuyên môn trong giảng dạy kỹ thuật chạy 100m cho sinh viên chuyên ngành khoa Giáo dục thể chất, Đại học Vinh
Tác giả: Nguyễn Trí Lục
Tạp chí: NXB Nghệ An; ISSN: ; Năm: 2009