page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Một số biện pháp hình thành và phát triển năng lực thực hành cho học sinh trong dạy học Hóa học ở trường THPT
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hiền, Đỗ Trí Dương
Tạp chí: Đại học Vinh; ISSN: 978-604-923-526-9; Năm: 2020
[2]
Năng lực của chuyên viên Trường đại học trong bối cảnh đổi mới quản lý giáo dục đại học
Tác giả: Nguyễn Như An, Phạm Đình Mạnh
Tạp chí: Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Vinh; ISSN: ISSN 1859 2228; Năm: 2020
[3]
Thái độ học tập của học sinh đối với CDIO- Thiết kế khóa học quản trị kinh doanh dựa trên: Một cuộc điều tra từ hai trường đại học ởMiền Trung Việt Nam
Tác giả: Bùi Văn Hùng
Tạp chí: Hampstead Psychological Associates, Suite B19, 110 Gloucester Road, London, NW1 8JA. United Kingdom; ISSN: ; Năm: 2020
[4]
Đảm bảo chất lượng bên trong của các chương trình giáo dục ban đầu cho giáo viên ở Việt Nam: Một nghiên cứu mô tả
Tác giả: Thanh Thai Van, Thu Hung Phan
Tạp chí: Tạp chí Quốc tế về Đổi mới, Sáng tạo và Thay đổi; ISSN: (Print) ISSN 2201-1315 (Online) ISSN 2201-1323; Năm: 2020
[5]
Một số vấn đề về quản lý hoạt động dạy học tin học cấp tiểu học theo hướng chuẩn quốc tế của các trường tiểu học thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Như An
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục; ISSN: ISSN 2354 0753; Năm: 2019
[6]
Nâng cao chất lượng giảng dạy cho giảng viên- Giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn
Tác giả: Phạm Thị Oanh
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học; ISSN: ; Năm: 2019
[7]
Tổ chức dạy học đọc hiểu văn bản nghị luận ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh
Tác giả: Lưu Thị Trường Giang
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Vinh; ISSN: ISBN 978-604-923-506-1; Năm: 2019
[8]
Sử dụng Rubric trong đánh giá hoạt động đọc của học sinh ở trường Trung học phổ thông
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hà
Tạp chí: NXB Đại học Vinh; ISSN: 978-604-923-341-8; Năm: 2019
[9]
Đổi mới hoạt động đọc sách trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông hiện nay
Tác giả: Phạm Tiến Đông
Tạp chí: Tạp chí Quản lý Giáo dục; ISSN: ISSN 1859-2910; Năm: 2019
[10]
PHỐI HỢP GIỮA TRƯỜNG HỌC, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Tác giả: Nguyễn Như An
Tạp chí: Tạp chí KH, Trường U N I W E R S Y T E T Z I E L O N O G Ó R S K I; ISSN: ; Năm: 2018