page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Vai trò của cộng đồng làng, dòng họ đối với giáo dục: Nghiên cứu xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XX
Tác giả: Dương Thị Thanh Hải
Tạp chí: Social Fedagogy with the care for a human being; ISSN: 978-83-952691-3-4; Năm: 2019
[2]
Nghiên cứu thành ngữ, tục ngữ việt nam dưới góc nhìn ngữ nghĩa- ngữ dụng- văn hóa
Tác giả: Đỗ thị Kim liên (chủ biên), Nguyễn Thị Hương, Đỗ Thị Bích Lài, Trịnh Thị Mai, Nguyễn Hoài Nguyên
Tạp chí: NXB Giáo dục; ISSN: ; Năm: 2019
[3]
Đào tạo giáo viên ngữ văn theo hướng tiếp cận năng lực qua dạy học phân môn ngữ pháp tiếng Việt
Tác giả: Trịnh Thị Mai
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới hoạt động đào tạo và bồi dưỡng giáo viên ngữ văn đáp ứng mô hình giáo dục phát triển năng lực", NXB Đại học Vinh; ISSN: ISBN: 978- 604-923-506-1-7135-8; Năm: 2019
[4]
Lịch sủ Đảng bộ xã Ea Knuec (1975-2015)
Tác giả: Dương Thị Thanh Hải
Tạp chí: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội; ISSN: ; Năm: 2019
[5]
Khía cạnh cần khai thác thêm khi dạy học thơ Huy Cận trước Cách mạng tháng Tám trong chương trình môn Ngữ văn mới
Tác giả: Lê Hồ Quang
Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia; ISSN: ; Năm: 2019
[6]
Dạy học Ngữ văn ở ngành sư phạm trong đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình mới
Tác giả: Lê Hồ Quang - Đặng Lưu
Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia; ISSN: ; Năm: 2019
[7]
Vấn đề dạy học thơ Việt Nam đương đại trong chương trình GDPT môn Ngữ văn
Tác giả: Lê Hồ Quang - Phạm Thị Trịnh
Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia; ISSN: ; Năm: 2019
[8]
Tổng quan về giáo dục kỹ năng giao tiếp cho trẻ chậm phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục ; ISSN: ISSN 2615-8957; Năm: 2019
[9]
ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở HUYỆN CON CUÔNG, TỈNH NGHỆ AN
Tác giả: Trần Thị Thủy
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2019
[10]
Ảnh hưởng của kích thước hạt lên công suất tổn hao của hệ hạt nano CoFe2O4
Tác giả: 27. Phạm H. Nam, Đỗ D. Thanh, Nguyễn H. Nam, Lê T. Tâm, Lưu H. Nguyên, Đỗ H. Mạnh, Phạm T. Phong, Nguyễn X. Phúc
Tạp chí: Nhà xuất bản KHTN và CN, 2019. ISBN: 978-604-98-7505-2.; ISSN: ; Năm: 2019