page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Đặt tên làng, xã sau chia tách, sáp nhập: dễ hay khó
Tác giả: Võ Thị Hoài Thương, Nguyễn Quang Hồng
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nghệ An; ISSN: 1859-1949; Năm: 2019
[2]
Quyền con người qua 5 năm thực hiện Hiến pháp
Tác giả: Đinh Ngọc Thắng
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia; ISSN: ; Năm: 2019
[3]
bài báo
Tác giả: thái mạnh thủy
Tạp chí: tạp chí mĩ thuật; ISSN: ; Năm: 2019
[4]
Một số vấn đề rút ra từ cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (1979 - 1989)
Tác giả: Nguyễn Phong Quang
Tạp chí: Thông tin Quân sự Quốc phòng địa phương Nghệ An; ISSN: ; Năm: 2019
[5]
Thực trạng và giải pháp nâng cao động lực học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh của sinh viên
Tác giả: Nguyễn Đình Lưu
Tạp chí: Dạy và học ngày nay/Trung ương hội khuyến học Việt Nam/Bộ VHTT; ISSN: 18592694; Năm: 2019
[6]
Tổng hợp nhiệt phân các hạt nano FeS2 không pha tạp và có pha tạp bằng Ni với oxit graphin bị khử và ứng dụng của chúng trong quang xúc tác
Tác giả: Hồ Đình Quang, Phan Thi Hồng Tuyết, Nguyễn Hồng Quảng, Lâm Quang Hiếu, Dương Ngọc Huyễn, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ 7 về Vật liệu nano và ứng dụng (IWNA 2019) tại Bình thuận, Việt Nam, từ 6-9/11/2019; ISSN: ; Năm: 2019
[7]
Synthesis, charaterization and cytotoxicity activity of Pt(II) complex of camphor 4-methyl thiosemicarbazne
Tác giả: Phan T. H. Tuyet, Nguyen H. Du, Le T. Tam, Nguyen L. Toan, Ha . N. Tan
Tạp chí: Viet Nam Journal of Science and Technology (ACI), Vol 56, 2A, 2018, pp 75-80; ISSN: ; Năm: 2018
[8]
Damage analysis of cut-and-cover tunnel structures under seismic loading
Tác giả: T-H Lee, D Park, D-D Nguyen, J-S Park
Tạp chí: Bulletin of Earthquake Engineering; ISSN: 1573-1456; Năm: 2016