page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Một thuật toán tìm kiếm cục bộ hiệu quả giải bài toán phân công địa điểm thực tập cho sinh viên
Tác giả: Hoàng Hữu Việt, Nguyễn Thị Uyên, Cao Thanh Sơn, Lê Hồng Trang
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia lần thứ XXIII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông"; ISSN: ; Năm: 2020
[2]
Tìm kiếm ruàn mai mềm ở Việt Nam: kế hoạch và hành động
Tác giả: Thomas Ziegler1, Tao Thien Nguyen2, An Vinh Ong3, Cuong The Pham4, Truong Quang Nguyen
Tạp chí: Hội nghị các vườn thú và thủy cung thế giới; ISSN: ; Năm: 2020
[3]
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Tác giả: Phan Anh Hùng, Nguyễn Thanh Mỹ
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, Nhà xuất bản Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[4]
Tổng hợp nhiệt phân các hạt nano FeS2 không pha tạp và có pha tạp bằng Ni với oxit graphin bị khử và ứng dụng của chúng trong quang xúc tác
Tác giả: Hồ Đình Quang, Phan Thi Hồng Tuyết, Nguyễn Hồng Quảng, Lâm Quang Hiếu, Dương Ngọc Huyễn, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ 7 về Vật liệu nano và ứng dụng (IWNA 2019) tại Bình thuận, Việt Nam, từ 6-9/11/2019; ISSN: ; Năm: 2019
[5]
Đào tạo giáo viên ngữ văn theo hướng tiếp cận năng lực qua dạy học phân môn ngữ pháp tiếng Việt
Tác giả: Trịnh Thị Mai
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới hoạt động đào tạo và bồi dưỡng giáo viên ngữ văn đáp ứng mô hình giáo dục phát triển năng lực", NXB Đại học Vinh; ISSN: ISBN: 978- 604-923-506-1-7135-8; Năm: 2019
[6]
Ảnh hưởng của kích thước hạt lên công suất tổn hao của hệ hạt nano CoFe2O4
Tác giả: 27. Phạm H. Nam, Đỗ D. Thanh, Nguyễn H. Nam, Lê T. Tâm, Lưu H. Nguyên, Đỗ H. Mạnh, Phạm T. Phong, Nguyễn X. Phúc
Tạp chí: Nhà xuất bản KHTN và CN, 2019. ISBN: 978-604-98-7505-2.; ISSN: ; Năm: 2019