page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Dịch văn học từ góc nhìn thông diễn học
Tác giả: Nguyễn Duy Bình
Tạp chí: NGHIÊN CỨU VĂN HỌC; ISSN: 0494-6928; Năm: 2021
[2]
TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN TRÍCH LY ANTHOCYANIN TỪ VỎ HÀNH TÍM (ALLIUM ASCALONIUM L. ) SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁP ỨNG BỀ MẶT
Tác giả: Trần Phương Chi, Lê Thế Tâm, Hoàng Thị Lệ Hằng, Trần Đình Thắng
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; ISSN: ISSN 1859-4581; Năm: 2020
[3]
Đền Quả Sơn Lý Nhật Quang - Vị Tri châu đầu tiên ở Nghệ An
Tác giả: Dương Thị Thanh Hải - Huy Huyền
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nghệ An; ISSN: 1859-1949; Năm: 2020
[4]
Kết quả bước đầu chọn lọc và phục tráng giống nếp Rồng
Tác giả: Lê Văn Khánh, Nguyễn Thị Hằng, Thái Văn Duy, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thị Trà My, Nguyễn Tài Toàn
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nghệ An, số 1/2020; ISSN: ISSN 1859-1949; Năm: 2020
[5]
bài báo
Tác giả: thái mạnh thủy
Tạp chí: tạp chí mĩ thuật; ISSN: ; Năm: 2020
[6]
Tổng quan về giáo dục kỹ năng giao tiếp cho trẻ chậm phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục ; ISSN: ISSN 2615-8957; Năm: 2019
[7]
ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở HUYỆN CON CUÔNG, TỈNH NGHỆ AN
Tác giả: Trần Thị Thủy
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2019
[8]
bài báo
Tác giả: thái mạnh thủy
Tạp chí: tạp chí mĩ thuật; ISSN: ; Năm: 2019
[9]
Synthesis, charaterization and cytotoxicity activity of Pt(II) complex of camphor 4-methyl thiosemicarbazne
Tác giả: Phan T. H. Tuyet, Nguyen H. Du, Le T. Tam, Nguyen L. Toan, Ha . N. Tan
Tạp chí: Viet Nam Journal of Science and Technology (ACI), Vol 56, 2A, 2018, pp 75-80; ISSN: ; Năm: 2018