page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Thành phần loài và phân bố cây ngập mặn vùng ven biển tỉnh Nghệ An
Tác giả: Vũ Văn Lương, Lê Văn Thăng, Đường Văn Hiếu, Hoàng Xuân Thảo
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học Địa lí toàn Quốc lần thứ XI “ Khoa học Địa lí Việt Nam phục vụ phát triển bền vững trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”. NXB Thanh Niên; ISSN: ISBN:97860498226; Năm: 2019
[2]
Biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội
Tác giả: Lương Thị Thành Vinh (chủ biên) - Phạm Vũ Chung - Nguyễn Thị Việt Hà - Võ Thị Vinh
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2019