page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Phương pháp chế tạo và thí nghiệm các đặc trưng cơ lý của bê tông nhẹ sử dụng cốt liệu sỏi nhẹ Keramzit
Tác giả: Nguyễn Xuân Hiệu, Vũ Xuân Hùng
Tạp chí: Tạp chí khoa học - Đại Học Vinh; ISSN: NT37-2020; Năm: 2020