page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Hành động thông báo trong giao tiếp của người Nghệ Tĩnh
Tác giả: Trần Thị Ly Na
Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống; ISSN: ISSN 0868-3409; Năm: 2019