page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Một số thông số dinh dưỡng nước ven biển tỉnh Nghệ An
Tác giả: Vũ Văn Lương, Đường Văn Hiếu, Lê Văn Thăng
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học Địa lí toàn Quốc lần thứ XI “ Khoa học Địa lí Việt Nam phục vụ phát triển bền vững trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”. NXB Thanh Niên; ISSN: ISBN:97860498226; Năm: 2019
[2]
Ứng dụng mô hình Gauss dự đoán sự lan truyền khí thải từ lò đốt chất thải y tế của Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Tác giả: Hoàng Thị Thủy, Nguyễn Thị Thúy Hà, Lê Cầm
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo ứng dụng Gis toàn quốc 2019, Nhà xuất bản Nông nghiệp; ISSN: ; Năm: 2019