page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
VỀ IĐÊAN PHÂN BẬC CÁC GIẢI TỰ DO TUYẾN TÍNH VÀ THƯƠNG TUYẾN TÍNH TRONG ĐẠI SỐ NGOÀI
Tác giả: Thiều Đình Phong, Đinh Đức Tài
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Vinh; ISSN: ISSN 1859-2228; Năm: 2019
[2]
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN
Tác giả: Nguyễn Thành Công
Tạp chí: tạp chí khoa học đại học vinh; ISSN: ; Năm: 2019
[3]
Thực trạng hiểu biết về NL KHTN của HS THCS - Góc nhìn từ giáo viên
Tác giả: Nguyễn Thị Diễm Hằng - Cao Cự Giác - Lê Danh Bình
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Vinh; ISSN: 1859-2228; Năm: 2019
[4]
ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở HUYỆN CON CUÔNG, TỈNH NGHỆ AN
Tác giả: Trần Thị Thủy
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2019
[5]
Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo chu trình PCDA
Tác giả: Nguyễn Thị Uyên, Trần Xuân Sang, Trần Thị Kim Oanh
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Vinh, Vol. 46, 4B, 2017; ISSN: 1859-2228; Năm: 2017
[6]
Một số giải pháp nâng cao năng lực của giảng viên khối ngành sư phạm tự nhiên ở trường Đại học Vinh về dạy học tích hợp nhằm đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng giáo viên hiện nay.
Tác giả: Phạm Thị Hương, Trương Thị Thanh Mai
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Vinh; ISSN: 1859-2228; Năm: 2017
[7]
Một số kết quả về g-IFP môđun
Tác giả: Hoang Dinh Hai, Truong Thi Hien and Dinh Duc Tai
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Vinh; ISSN: 1859-2228; Năm: 2016
[8]
Đặc điểm một số chỉ tiêu huyết học và hóa sinh máu của bệnh nhân đái tháo đường điều trị tạị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh
Tác giả: Lê Thị Hồng, Trần Thị Trà My và Trần Đình Quang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Vinh; ISSN: 1859-2228; Năm: 2015
[9]
Nguyên nhân hình thành vệt hằn lún bánh xe trên một số tuyến quốc lộ
Tác giả: Nguyễn Đình Anh, Võ Trọng Cường, Hồ Viết Chương
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Vinh; ISSN: 1859-2228; Năm: 2015