page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đào tạo đến mức độ hài lòng và gắn kết của sinh viên Trường Đại học Vinh
Tác giả: Trần Quang Bách
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh; ISSN: 1859-2228; Năm: 2020
[2]
Thực trạng nuôi trồng thủy sản mặn lợ tỉnh Quảng Bình và giải pháp nâng cao hiệu quả nuôi trồng.
Tác giả: Hoàng Phan Hải Yến
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Vinh; ISSN: 1859-2228; Năm: 2020
[3]
Xác định hàm lượng vitamin D2 từ một số loài nấm lớn ở Việt Nam bằng phương pháp sắc ký lỏng siêu hiệu năng (UHPLC)
Tác giả: Hoàng Văn Trung, Nguyễn Văn Quốc, Hồ Xuân Thủy
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh; ISSN: ISSN 1859-2228; Năm: 2020
[4]
Tối ưu hóa quá trình chưng cất tinh dầu từ cây sả (Cymbopogon citratus)
Tác giả: Nguyen Tan Thanh, Le Thi Oanh, Ho Thi Hai Yen, Tran Phuong Chi, Van Dinh Hoi, Nguyen Viet Cuong, Pham Thi Hien, Chu Van Kien, Le Thi My Chau, Nguyen Thi Huyen
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh; ISSN: 1859-2228; Năm: 2020
[5]
Phan Bội Châu và phong trào Đông Du ở Bắc Trung Kỳ đầu thế kỷ XX
Tác giả: Dương Thị Thanh Hải
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh; ISSN: 1859-2228; Năm: 2019
[6]
Về sự tồn tại điểm bất động của các ánh xạ T-co yếu và T-co yếu suy rộng trong không gian kiểu b-mêtric, Tập 47, Số 4A(2018), 14-28.
Tác giả: Đinh Huy Hoàng, Nguyễn Thế Huế và Nguyễn Tuấn Ngọc
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Vinh; ISSN: 1859-2228; Năm: 2019
[7]
TÌNH THÁI NHẬN THỨC ĐƯỢC THỂ HIỆN TRONG LỜI THOẠI CỦA TÁC PHẨM "TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI"
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Thị Vân Anh và Hoàng Thị Chung
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh; ISSN: XH14-2018; Năm: 2019
[8]
Nâng cao kỹ năng nói cho người học tiếng Anh như một ngoại ngữ bằng kỹ thuật 4/3/2
Tác giả: Trần Thị Ngọc Yến
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2019
[9]
Các giải pháp và mô hình giảm nghèo bền vững ở các xã miền núi và bãi ngang ven biển tỉnh Nghệ An
Tác giả: Hoàng Phan Hải Yến, Nguyễn Thị Trang Thanh, Nguyễn Thị Hoài
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh, Tập 48, số 1, tr.71-80.; ISSN: ; Năm: 2019
[10]
Xây dựng phần mềm tra cứu kiến thứ hoá học hỗ trợ việc phát triển năng lực tự học hoá học cho học sinh trung học phổ thông
Tác giả: Cao Cự Giác, Phan Hoài Thanh
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Vinh; ISSN: 1859-2228; Năm: 2019