page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Một số biện pháp quản lý công tác Giáo dục nếp sống văn hóa cho sinh viên ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trường Đại học Vinh hiện nay.
Tác giả: Lê Duy Hiếu - Nguyễn Thế Tiến
Tạp chí: Dạy và Học ngày nay; ISSN: 1859-2694; Năm: 2020
[2]
Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả đỡ phát bóng cho Sinh viên hệ không chuyên học tự chọn môn Bóng chuyền trường Đại học Vinh
Tác giả: Trần Đức Thành
Tạp chí: Dạy và học ngày nay; ISSN: 1859 2694; Năm: 2020
[3]
Nghiên cứu một số bài tập thể lực nhằm phát triển sức bền tốc độ trong giảng dạy cự ly 100m cho nam sinh viên k60 trường Đại học Vinh
Tác giả: Võ Văn Đăng
Tạp chí: Dạy và học ngày nay; ISSN: ISSN 1859 2694; Năm: 2020
[4]
Đánh giá thực trạng thể dục của nữ sinh viên trường Đại học Vinh trong công tác GDTC
Tác giả: Châu Hồng Thắng
Tạp chí: Tạp chí Dạy và học ngày nay; ISSN: 1859-2694; Năm: 2020
[5]
Ứng dụng phương pháp đọc tương tác vào dạy học ngoại ngữ
Tác giả: Trần Giang Nam
Tạp chí: Dạy và Học ngày nay; ISSN: 1859 2694; Năm: 2020
[6]
Phát triển chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên chuyên ngành GDTC trường Đại học Vinh theo năng lực thực hiện
Tác giả: Phan Sinh
Tạp chí: DẠY VÀ HỌC NGÀY NAY; ISSN: ISSN 1859 2694; Năm: 2020
[7]
:“Nghiên cứu một số chỉ số về hình thái và chức năng của sinh viên Khoa Giáo dục thể chất Trường Đại học Vinh”
Tác giả: Nguyễn Ngọc Việt
Tạp chí: Dạy và học ngày nay; ISSN: ISSN: 1859 2694; Năm: 2020
[8]
Nghiên cứu lựa chọn biện pháp phát triển câu lạc bộ Aerobic ngoại khóa cho học sinh trường thực hành sư phạm - Đại học Vinh
Tác giả: Lê Như Quỳnh
Tạp chí: Dạy và học ngày nay; ISSN: ISSN; Năm: 2020
[9]
Một số biện pháp quản lý công tác Giáo dục nếp sống văn hóa cho sinh viên ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trường Đại học Vinh hiện nay.
Tác giả: Lê Duy Hiếu - Nguyễn Thế Tiến
Tạp chí: Dạy và Học ngày nay; ISSN: 1859 - 2694; Năm: 2020
[10]
Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức bền tốc độ trong giảng dạy môn bóng đá cho nam sinh viên chuyên nagnhf khoa GDTC trường Đại học Vinh.
Tác giả: Lê Minh Hải
Tạp chí: Dạy và học ngày nay; ISSN: 1859-2694; Năm: 2020