page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Giáo trình Toán Cao cấp
Tác giả: Nguyễn Duy Bình, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thanh Diệu, Đinh Thanh Giang, Nguyễn Trung Hòa
Tạp chí: NXB Trường Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[2]
VỊ THẾ MÔN CÔNG NGHỆ TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018
Tác giả: Nguyễn Thị Việt - Phạm Thị Hương - Phạm Thị Như Quỳnh - Nguyễn Thanh Mỹ
Tạp chí: Đại học Vinh; ISSN: ISSN 1859-2228; Năm: 2020
[3]
ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHẰM THU HÚT HỌC SINH GIỎI THEO HỌC NGÀNH SƯ PHẠM TOÁN HỌC (Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, trang 111)
Tác giả: Nguyễn Thành Quang
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Vinh ; ISSN: 978-604-923-526-9; Năm: 2020
[4]
Hoạt động phát triển nghề nghiệp (CPD) liên tục trong nhà trường
Tác giả: Nguyễn Việt Phương
Tạp chí: NXB Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[5]
PARAMETRIC RESONANCE OF ACOUSTIC AND OPTICAL PHONONS IN A DOPED SEMICONDUCTOR SUPERLATTICE IN THE PRESENCE OF A LASER FIELD
Tác giả: Nguyen Tien Dung
Tạp chí: Trường đại học Vinh; ISSN: 1859 – 2228; Năm: 2020
[6]
Khung Năng lực giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam: Áp dụng trong CTĐT cử nhân ngành Sư phạm Tiếng Anh tại trường ĐH Vinh
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Anh
Tạp chí: NXB Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[7]
Dẫn liệu về thành phần loài cá ở Khe Lang thuộc lưu vực sông Trai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
Tác giả: Nguyễn Xuân Khoa, Ông Vĩnh An, Ngô Dương Hiệp, Trần Thị Tuyến
Tạp chí: Tại chí khoa học đại học Vinh/ Tập 48 -4A/2019; ISSN: ISSN 1859-2228; Năm: 2020
[8]
ĐẶC ĐIỂM NÒNG NỌC VÀ ÂM SINH HỌC LOÀI CÓC NHÀ Duttaphrynus melanostictus (SCHNEIDER, 1799) Ở THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN
Tác giả: Cao Tiến Trung, Đỗ Văn Thoại
Tạp chí: Tạp chí khoa học đại học Vinh; ISSN: ISSN 1859-2228; Năm: 2020
[9]
MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
Tác giả: Nguyễn Thị Diễm Hằng - Cao Cự Giác
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[10]
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HỌC MÁY TRÊN DỮ LIỆU MẤT CÂN BẰNG HỖ TRỢ DỰ ĐOÁN SỚM KHẢ NĂNG THÔI HỌC CỦA HỌC SINH THPT
Tác giả: Võ Đức Quang
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Vinh; ISSN: NT22-2020; Năm: 2020