page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội
Tác giả: Lương Thị Thành Vinh (chủ biên) - Phạm Vũ Chung - Nguyễn Thị Việt Hà - Võ Thị Vinh
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2019