page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Quy trình thiết kế kế hoạch dạy học một chủ đề/ bài học Ngữ văn lớp 6 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Tác giả: Lưu Thị Trường Giang
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục /Khoa học giáo dục/ Bộ Giáo dục và đào tạo; ISSN: 2354-0753; Năm: 2020
[2]
Một số vấn đề về quản lý hoạt động dạy học tin học cấp tiểu học theo hướng chuẩn quốc tế của các trường tiểu học thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Như An
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục; ISSN: ISSN 2354 0753; Năm: 2019