page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
Tác giả: TRẦN VĂN PHÚ
Tạp chí: Dạy và học ngày nay; ISSN: 1859 2694; Năm: 2020
[2]
Thực trạng và giải pháp nâng cao động lực học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh của sinh viên
Tác giả: Nguyễn Đình Lưu
Tạp chí: Dạy và học ngày nay/Trung ương hội khuyến học Việt Nam/Bộ VHTT; ISSN: 18592694; Năm: 2019