page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Sự phá vỡ đối xứng tự phát trong bộ cộng hưởng vòng liên kết với khếch đại tuyến tính và mất mát phi tuyến
Tác giả: Nguyen Duy Cuong, Bui Dinh Thuan, Dinh Xuan KHoa, Cao Long Van, Marek Trippenbach, and Do Thanh Thuy
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại Học Vinh; ISSN: 1859-2228; Năm: 2019
[2]
Dương Xuân Giáp, Ngô Hà Châu Loan, Luật mạnh số lớn đối với mảng kép các biến ngẫu nhiên ứng với hàm tiềm năng, Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh, Tập 48, Số 1A, 2019, trang 33-39.
Tác giả: Dương Xuân Giáp; Ngô Hà Châu Loan
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh; ISSN: 0944-6532; Năm: 2019
[3]
. Đa dạng các loài của họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) ở xã Tiền Phong thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An. Tạp chí khoa học trường Đại học Vinh, Tập 48, số 1, 2019.
Tác giả: Phạm Hồng Ban, Cao Quốc Cường
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Vinh, Tập 48, số 1, 2019.; ISSN: ISSN; Năm: 2019
[4]
Về sự tồn tại điểm bất động của các ánh xạ T-co yếu và T-co yếu suy rộng trong không gian kiểu b-mêtric, Tập 47, Số 4A(2018), 14-28.
Tác giả: Đinh Huy Hoàng, Nguyễn Thế Huế và Nguyễn Tuấn Ngọc
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Vinh; ISSN: 1859-2228; Năm: 2019
[5]
ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ PHÂN CỰC VÀ PHA TƯƠNG ĐỐI CỦA CÁC TRƯỜNG LASER LÊN TÍNH CHẤT QUANG CỦA MÔI TRƯỜNG NGUYÊN TỬ BA MỨC BẬC THANG
Tác giả: Lê Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Huy Bằng, Lê Thị Hồng Hiếu và Lê Văn Đoài
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh; ISSN: 1859-2228; Năm: 2019
[6]
PROPAGATION OF A LASER PULSE UNDER ELECTROMAGNETICALLY INDUCED TRANSPARENCY CONDITIONS
Tác giả: Lương Thị Yến Nga, Phạm Thị Ngọc Tuyết, Lê Văn Đoài, Nguyễn Huy Bằng, Đinh Xuân Khoa, Lê Thị Minh Phương và Hoàng Minh Đồng
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh; ISSN: 1859-2228; Năm: 2019
[7]
Nghiên cứu đặc trưng và tính chất của màng tổ hợp Alginat/chitosan/lovastatin
Tác giả: Thạch Thị Lộc, Thái Hoàng, Lê Đức Giang, Nguyễn Thị Quỳnh Giang, Lê Thị Thủy
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh; ISSN: 1859-2228; Năm: 2018
[8]
Dạy học định lí 3 bài hàm số liên tục Sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 hiện hành theo hướng bồi dưỡng học sinh giỏi Toán ở trường trung học phổ thông
Tác giả: Nguyễn Trần Lâm
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2018
[9]
sử dụng kỉ thuật đồng vị bền trong nghiên cứu môi trường nước mặt khu vực phía nam hà nội
Tác giả: Nguyễn Thành Công
Tạp chí: tạp chí khoa học trường đại học vinh; ISSN: tập 46, số 1A (2017); Năm: 2018
[10]
Nghiên cứu sự nhạy màu của phim Poly
Tác giả: Nguyễn Thành Công, Võ Thị Anh, Trần Đại nghiệp
Tạp chí: tạp chí khoa học trường đại học vinh; ISSN: tập 47, số 1A (2018); Năm: 2018