page loader

Thông điệp của hiệu trưởng

Trường ĐẠI HỌC VINH được thành lập từ năm 1959. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, từ một trường đại học sư phạm đến nay Trường đã trở thành một trường đại học đa ngành và đa lĩnh vực. Nhà trường vinh dự là trường đại học đầu tiên của Trung ương đóng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mảnh đất địa linh nhân kiệt, có truyền thống hiếu học, yêu nước và cách mạng...

Đọc tiếp
browser iphone
 • 2393 Bài báo ISI
 • 701 Bài báo quốc tế khác
 • 1712 Báo cáo tại hội nghị TN/QT
 • 2897 Bài báo trên các TCKH trong nước
 • 62 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
 • 5 Đề tài nhánh cấp Nhà nước
 • 230 Đề tài cấp Bộ
 • 49 Đề tài cấp Tỉnh
 • 1069 Đề tài cấp Trường (trọng điểm)
 • 617 Đề tài cấp Trường
 • 42 Đề tài Nafosted
 • 8 Nhiệm vụ KHCN khác
 • 276 Sách chuyên khảo
 • 551 Giáo trình
 • 238 Sách tham khảo
 • 7 Hướng dẫn, từ điển chuyên ngành
 • 0 Sách khác

Các nhà khoa học tiêu biểu