page loader
Nguyễn Văn Hóa
Ngày sinh: 17/5/1987; Giới tính: Nam
Học vị: Tiến sĩ
Học hàm:
Đơn vị: Bộ môn Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bộ môn: Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Chức danh: Giảng viên
Chức vụ: Trợ lý đào tạo
Email:
18 Bài báo khoa học      
Xem các ấn phẩm của tôi trên: