page loader
Nguyễn Duy Duẩn
Ngày sinh: 13/4/1985; Giới tính: Nam
Học vị: Tiến sĩ
Học hàm:
Đơn vị: Bộ môn Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bộ môn: Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Chức danh: Giảng viên
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Email: duan468@gmail.com
78 Bài báo khoa học       8 Đề tài, dự án       2 Sách, giáo trình
Xem các ấn phẩm của tôi trên: