page loader

Textbooks

Textbooks
Authors
Publishing year
 
[1] Athletics Curriculum 2
Authors:
: Vinh University Publishing company; Year: 2020; Chủ biên: NGUYEN TRI LUC
[2]
Authors:
: Vietnam Education Publishing House; Year: 2020; Thành viên: LE VAN DOAI
[3]
Authors:
: Tiễng Việt; Year: 2020; Thành viên: NGUYEN TRUNG HOA
[4]
Authors:
: Vinh University; Year: 2020; Chủ biên: NGUYEN THI NHAN
[5]
Authors:
: Vinh University; Year: 2020; Thành viên: NGUYEN THI NHAN
[6] Investing in fisheries development towards sustainability in Nghe An Province
Authors: Trần Thị Thanh Thủy
: Labor-Social; Year: 2020; Chủ biên: TRAN THI THANH THUY
[7] Linking inter-provincial tourism development in Central Vietnam: Theory and Practice
Authors: Trần Thị Thanh Thủy
: National Politics; Year: 2020; Thành viên: TRAN THI THANH THUY
[8] Location of Con Cuong district
Authors:
: National politics facts; Year: 2020; Thành viên: BUI MINH THUAN
[9] Location of Ky Son district
Authors:
: National politics facts; Year: 2020; Thành viên: BUI MINH THUAN
[10] Giáo trình Kế toán quản trị
Authors: rần mạnh dũng, phạm thị thúy hằng, nguyễn thị mai lê, ngô thị khánh linh
: Đại học Vinh; Year: 2020; Thành viên: NGUYEN THI MAI LE