page loader

Sách, giáo trình

Sách, giáo trình
Tác giả
Năm xuất bản
 
[1] Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 12
Tác giả: Nguyễn Xuân Trường - Quách Văn Long - Hoàng Thị Thúy Hương
Xuất bản tại: Đại học Quốc gia Hà nội; Năm: 2014; Thành viên: HOÀNG THỊ THUÝ HƯƠNG
[2] Khai thác phương pháp mới giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa Học Hữu Cơ
Tác giả: Nguyễn Xuân Trường - Hoàng Thị Thúy Hương- Quách Văn Long
Xuất bản tại: Đại học Quốc gia Hà nội; Năm: 2014; Thành viên: HOÀNG THỊ THUÝ HƯƠNG
[3] Kĩ thuật giải nhanh bài toán hay & khó hóa học 10
Tác giả: Nguyễn xuân Trường - Hoàng Thị Thúy Hương - Quách Văn Long
Xuất bản tại: Đại học Quốc gia Hà nội; Năm: 2014; Chủ biên: HOÀNG THỊ THUÝ HƯƠNG
[4] Lịch sử các học thuyết kinh tế
Tác giả: Mai Ngọc Cường - Trần Việt Tiến - Bùi Văn Dũng -(Đồng chủ biên)
Xuất bản tại: Đại học Vinh; Năm: 2014; Thành viên: ĐINH TRUNG THÀNH
[5] Nghệ An toàn chí, tập 1, Địa lí tỉnh Nghệ An
Tác giả: PGS. TS. Đào Khang, TS. Trần Thị Tuyến, TS. Nguyễn Thị Trang Thanh, TS. Nguyễn Thị Việt Hà, TS. Lươn
Xuất bản tại: Thông tin và Truyền thông; Năm: 2014; Thành viên: LƯƠNG THỊ THÀNH VINH
[6] Lý thuyết Hàm trên trường Phi Ácsimét
Tác giả: Mai Văn Tư
Xuất bản tại: Đại học Vinh; Năm: 2013; Chủ biên: MAI VĂN TƯ
[7] Di truyền thực vật
Tác giả: Nguyễn Kim Đường, Phạm Văn Chương, Nguyễn Tài Toàn
Xuất bản tại: Nhà xuất bản Đại học Vinh; Năm: 2013; Thành viên: NGUYỄN TÀI TOÀN
[8] Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 11
Tác giả: Nguyễn Xuân Trường- Quách Văn Long- Hoàng Thị Thúy Hương
Xuất bản tại: Đại học Quôc gia Hà nội; Năm: 2013; Chủ biên: HOÀNG THỊ THUÝ HƯƠNG
[9] Địa chí huyện Quỳ Châu
Tác giả: Trần Văn Thức, Trần Thị Tuyến,...
Xuất bản tại: ; Năm: 2013; Thành viên: TRẦN THỊ TUYẾN
[10] Giáo trình Cơ sở di truyền chọn giống động vật thuỷ sản
Tác giả: Nguyễn Kim Đường
Xuất bản tại: ĐH Vinh; Năm: 2013; Chủ biên: NGUYỄN KIM ĐƯỜNG