page loader

Sách, giáo trình

Sách, giáo trình
Tác giả
Năm xuất bản
 
[1] Giáo trình Ngôn ngữ học đối chiếu
Tác giả: Lê Đình Tường _ Trần Bá Tiến
Xuất bản tại: Trường Đại học Vinh; Năm: 2020; Thành viên: TRẦN BÁ TIẾN
[2] Đầu tư phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững ở tỉnh Nghệ An
Tác giả: Trần Quang Bách
Xuất bản tại: Lao động - Xã hội; Năm: 2020; Chủ biên: TRẦN QUANG BÁCH
[3] Giáo trình Toán học
Tác giả: Nguyễn Duy Bình , Nguyễn Trung Hòa, Nguyễn Thanh Diệu, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Đinh Thanh Giang
Xuất bản tại: Nhà xuất bản Trườn Đại học Vinh; Năm: 2020; Thành viên: NGUYỄN THANH DIỆU
[4] Nguyễn Trung Hiếu, Về tính hệ thống và đặc trưng của văn học nghệ thuật
Tác giả: Biện Minh Điền (sưu tầm và biên soạn)
Xuất bản tại: Nhà xuất bản Đại học Vinh; Năm: 2020; Chủ biên: BIỆN VĂN ĐIỀN
[5] Nguyễn Trung Hiếu, Về tính hệ thống và đặc trưng của văn học nghệ thuật
Tác giả: Biện Minh Điền (sưu tầm và biên soạn)
Xuất bản tại: Nhà xuất bản Đại học Vinh; Năm: 2020; Chủ biên: BIỆN VĂN ĐIỀN
[6] giáo trình cao hoc: Lý thuyết chiều
Tác giả: Vũ Thị Hồng Thanh
Xuất bản tại: Trường ĐHV; Năm: 2020; Chủ biên: VŨ THỊ HỒNG THANH
[7] Đầu tư phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững ở tỉnh Nghệ An
Tác giả: Trần Thị Thanh Thủy, Trần Quang Bách, Trần Diệu Linh, Trần Văn Hào, Hoàng Thị Cẩm Thương, Nguyễn Thị Anh Giang, Nguyễn Thanh Huyền
Xuất bản tại: Lao động xã hội ; Năm: 2020; Thành viên: HOÀNG THỊ CẨM THƯƠNG
[8] Giáo trình Kinh tế phát triển nâng cao
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phượng
Xuất bản tại: Nhà xuất bản Đại học Vinh; Năm: 2020; Thành viên: NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG
[9] Giáo trình Kế toán quản trị
Tác giả: Trần Mạnh Dũng, Phạm Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Mai Lê, Ngô Thị Khánh Linh
Xuất bản tại: NXB Đại học Vinh; Năm: 2020; Thành viên: NGÔ THỊ KHÁNH LINH
[10] Y Học Thể dục thể thao
Tác giả: Bs.Lê Công Phượng
Xuất bản tại: Nhà xuất bản Hồng Đức; Năm: 2020; Chủ biên: LÊ CÔNG PHƯỢNG