page loader

Sách, giáo trình

Sách, giáo trình
Tác giả
Năm xuất bản
 
[1] Điều khiển các tính chất quang nguyên tử bằng laser
Tác giả: Nguyễn Huy Bằng,Đinh Xuân Khoa và Lê Văn Đoài
Xuất bản tại: NXB Giáo Dục Việt Nam; Năm: 2020; Thành viên: LÊ VĂN ĐOÀI
[2] Giáo trình Toán Cao cấp
Tác giả: Nguyễn Duy Bình, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thanh Diệu, Đinh Thanh Giang, Nguyễn Trung Hòa
Xuất bản tại: NXB Trường Đại học Vinh; Năm: 2020; Thành viên: NGUYỄN TRUNG HOÀ
[3] QUẢN LÍ XÂY DỰNG VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG
Tác giả: Nguyễn Thị Nhân
Xuất bản tại: Trường Đại học Vinh; Năm: 2020; Chủ biên: NGUYỄN THỊ NHÂN
[4] TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
Tác giả: Nguyễn Thị Nhân
Xuất bản tại: Trường Đại học Vinh; Năm: 2020; Thành viên: NGUYỄN THỊ NHÂN
[5] Đầu tư phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững ở Tỉnh Nghệ An
Tác giả: Trần Thị Thanh Thủy
Xuất bản tại: Lao động-Xã hội; Năm: 2020; Chủ biên: TRẦN THỊ THANH THỦY
[6] Liên kết phát triển du lịch liên tỉnh Miền Trung Việt Nam: Lý luận và Thực tiễn
Tác giả: Trần Thị Thanh Thủy
Xuất bản tại: Chính trị Quốc gia sự thật; Năm: 2020; Thành viên: TRẦN THỊ THANH THỦY
[7] Địa chí huyện Con Cuông
Tác giả: Bùi Minh Thuận
Xuất bản tại: Chính trị Quốc gia sự thật; Năm: 2020; Thành viên: BÙI MINH THUẬN
[8] Địa chí huyện Kỳ Sơn
Tác giả: Bùi Minh Thuận
Xuất bản tại: Chính trị Quốc gia sự thật; Năm: 2020; Thành viên: BÙI MINH THUẬN
[9] Giáo trình Kế toán quản trị
Tác giả: trần mạnh dũng, phạm thị thúy hằng, nguyễn thị mai lê, ngô thị khánh linh
Xuất bản tại: Đại học Vinh; Năm: 2020; Thành viên: NGUYỄN THỊ MAI LÊ
[10] Quan hệ an ninh- chính trị Nhật-Mỹ (1874-1931)
Tác giả: Hoàng Thị Hải Yến
Xuất bản tại: ĐH Quốc gia TPHCM; Năm: 2020; Chủ biên: HOÀNG THỊ HẢI YẾN