page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HỌC MÁY TRÊN DỮ LIỆU MẤT CÂN BẰNG HỖ TRỢ DỰ ĐOÁN SỚM KHẢ NĂNG THÔI HỌC CỦA HỌC SINH THPT
Tác giả: Võ Đức Quang
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Vinh; ISSN: NT22-2020; Năm: 2020
[2]
TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT TINH DẦU TỪ CÂY SẢ (Cymbopogon citratus)
Tác giả: Nguyen Tan Thanh , Le Thi Oanh, Ho Thi Hai Yen, Tran Phuong Chi, Van Dinh Hoi , Nguyen Viet Cuong, Pham Thi Hien, Chu Van Kien, Le Thi My Chau, Nguyen Thi Huyen
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Vinh; ISSN: 1859-2228; Năm: 2020
[3]
Yield stress of cementitious materials under different squeezing rates
Tác giả: Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Quốc Đạt, Võ Văn Bạc, Nguyễn Minh Hoạt, Nguyễn Thị Diệu Thùy, Phan Văn Tiến
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại Học Vinh; ISSN: NT47-2019; Năm: 2020
[4]
ĐẶC ĐIỂM NÒNG NỌC VÀ ÂM SINH HỌC LOÀI CÓC NHÀ Duttaphrynus melanostictus (SCHNEIDER, 1799) Ở THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN
Tác giả: Cao Tiến Trung, Đỗ Văn Thoại
Tạp chí: Tạp chí khoa học đại học Vinh; ISSN: ISSN 1859-2228; Năm: 2020
[5]
KHẢ NĂNG ĐIẾU KHIỂN PHỔ HẤP THỤ GIỮA CÁC MỨC LANDAU CỦA GIẾNG LƯỢNG TỬ GaAs/AlGaAs
Tác giả: Nguyễn Thành Công
Tạp chí: tạp chí khoa học đại học vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[6]
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN
Tác giả: Nguyễn Thành Công
Tạp chí: tạp chí khoa học đại học vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[7]
Thực trạng hiểu biết về NL KHTN của HS THCS - Góc nhìn từ giáo viên
Tác giả: Nguyễn Thị Diễm Hằng - Cao Cự Giác - Lê Danh Bình
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Vinh; ISSN: 1859-2228; Năm: 2019
[8]
ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở HUYỆN CON CUÔNG, TỈNH NGHỆ AN
Tác giả: Trần Thị Thủy
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2019
[9]
Note on graded ideals with linear free resolution and linear quotiens in the exterior algebra
Tác giả: Thiều Đình Phong, ĐInh Đức Tài
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Vinh; ISSN: 1859-2228; Năm: 2019
[10]
Cộng đồng người Hoa trong tiến trình phát triển của Singapore
Tác giả: Tôn Nữ Hải Yến
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Vinh; ISSN: ISSN 1859 - 2228; Năm: 2019